Afgørelser

Sletelte - Afgørelse - Landzonetilladelse

12. december 2017

Sletelte, Græstedvej 41: Landzonetilladelse til carport. Klagefrist 09. januar 2018

Vejby - Afgørelse - Dispensation NBL § 18

08. december 2017

Vejby, Stokkebrovej 31 A-B og 33: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af udvendig trappe. Klagefrist 4. januar 2018.

Dronningmølle - Afgørelse - NBL §16 og §18

04. december 2017

Dronningmølle, Mølledalen 2A: Afgørelse på ansøgning om terrasser, hegn, beplantning og flisegang indenfor åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen samt Vandløbsregulativet for Esrum Å og Esrum Kanal. Klagefrist 2. januar 2018.

Græsted - Afgørelse - Dispensation NBL § 17

28. november 2017

Græsted, Tulstrupvej 3: Dispensation fra skovbyggelinjen til udestue. Klagefrist 27. december 2017.

Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. november 2017

Søborg, Hillerødvejen 85: Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal i driftsbygning. Klagefrist 27. december 2017.

Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation NBL § 18

23. november 2017

Dronningmølle, Åsvinget 2: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til mindre tilbygning af sommerhus. Klagefrist 20. december 2017.

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

23. november 2017

Helsinge, Gl. Frederiksborgvej 4: Landzonetilladelse til 20 m2 overdækning. Klagefrist 20. December.

Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

22. november 2017

Haregab, Haregabsvej 15A: Lovliggørende landzonetilladelse til terrænregulering og ændret arealanvendelse til 3 ridebaner. Klagefrist 20. december 2017.

Smidstrup - Afgørelse - Dispensation NBL § 18

20. november 2017

Smidstrup, Kondrupvej 8b: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedrivning af hus. Klagefrist 18. december 2017.

Lokale Naturråd - Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen  

01. november 2017

Lokale Naturråd - Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen  

01. november 2017

Miljøscreening af lokalplan 315.19 og tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-25

04. september 2017

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er fire uger fra annonceringsdatoen den 25. september 2017.

Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isfjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund

20. april 2017

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021. Gribskov Kommune har del i begge nævnte hovedvandoplande.

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

20. marts 2017

Gribskov Kommune skal facilitere vandrådsarbejdet i det ene af de to hovedvandoplande som kommunen har del i.

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

01. august 2016

Ramløse, Ellemosevej 65: Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Klagefrist 29. august 2016.

Dronningmølle - Afgørelse - naturbeskyttelseslovens § 3

26. juli 2016

Dronningmølle Lergravsø: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til Put and Take. Klagefrist 23. august 2016.

Dronningmølle - Afgørelse - Landzonetilladelse

26. juli 2016

Dronningmølle Lergravsø: Landzonetilladelse til Put and Take-fiskeri. Klagefrist 23. august 2016

Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. juli 2016

Gilleleje, Græstedvejen 85: Landzonetilladelse til boligareal over 250 m2. Klagefrist 22. august 2016

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

19. juli 2016

Græsted, Dønnevældevej 39: Landzonetilladelse til ridebane. Klagefrist 16. august 2016

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

18. juli 2016

Ramløse, Ellemosevej 95: Landzonetilladelse til maskinhal. Klagefrist 15. august 2016