Afgørelser

Slettemose vandløbet - Nyt regulativ er vedtaget

23. marts 2018

Nyt regulativ med redegørelse er nu politisk vedtaget. Der er 4 ugers klagefrist til den 20. april 2018.

Sideløb til Saltruprenden - Nyt regulativ er vedtaget

23. marts 2018

Nyt regulativ med redegørelse er nu politisk vedtaget. Der er 4 ugers klagefrist til den 20. april 2018

Saltruprenden - Nyt regulativ er vedtaget

23. marts 2018

Nyt regulativ med redegørelse er nu politisk vedtaget. Der er 4 ugers klagefrist til den 20. april 2018.

Endelig vedtagelse af "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2"

20. marts 2018

Gribskov Kommunes Byråd har den 12. marts 2018 endeligt vedtaget "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2". Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. marts 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

16. marts 2018

Tranekærvej 2, 3250 Gilleleje: Landzonetilladelse til lade/stald samt ridebane. Klagefrist 13. april 2018.

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

13. marts 2018

Helsinge, Østergade 120: Landzonetilladelse til uopvarmet udestue/orangeri. Klagefrist 10. april 2018.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

09. marts 2018

Græsted, Dønnevældevej 49: Landzonetilladelse til hestestald. Klagefrist 06. april 2018.

Esrum - Afgørelse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

09. marts 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation (lovliggørelse) til opførsel af atelier og overdækket terrasse. Klagefristen er d. 6. april 2018.

Afgørelse - Krydsningstilladelse til Ammendrup Å st. 1438

02. marts 2018

Klagefrist: 26. marts 2018

Afgørelse - Krydsningstilladelse til Laugørenden st 882

02. marts 2018

Klagefrist: 26. marts 2018

Afgørelse - Krydsningstilladelse til Søborg kanal st 2480

02. marts 2018

Klagefrist: 29. april 2018

Tilladelse til udskiftning af rørbro Pandehave å st 1228

02. marts 2018

Klagefrist er den 6. april 2018, forlænget 1 ugen på grund af påske.

Pårup - Afgørelse - Landzonetilladelse

02. marts 2018

Pårup, Pårupvej 126: Landzonetilladelse til ydre ombygning af overflødige driftsbygninger. Klagefrist 03. april 2018.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

01. marts 2018

Gribskov Kommune har den 27.02.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside 01.03.2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Villingebæk - Afgørelse - jordvarme

26. februar 2018

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om etablering af lodret jordvarme på Villingebæk Strandvej 502. Klagefristen er d. 26. marts 2018

Miljøscreening af lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

25. januar 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Klagefrist 22.02.18

Endelig Vedtagelse af Lokalplan 512.17 For Erhvervsområde Tofte i Helsinge og kommuneplantillæg nr. 9

20. december 2017

Gribskov Kommunes Byråd har endeligt vedtaget "Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge" og "Kommuneplantillæg nr. 9" den 18. december 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. december 2017. Klagefristen er den 19. januar 2017.

Lokale Naturråd - Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen  

01. november 2017