Afgørelser

Græsted - Dispensation NBL §17 - Skovbyggelinjen

16. april 2018

Græsted, Tulstrupvej 15: Dispensation fra skovbyggelinjen til 2 kviste. Klagefrist 14. maj 2018.

Dronningmølle - afgørelse - banebro over Esrum Å

16. april 2018

Klagefrist 2. august 2018

Vilkårsændring til miljøgodkendelse og dispensation, Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

12. april 2018

Gribskov Kommune meddeler hermed vilkårsændring og dispensation for placering af en 4.300 m3 gyllebeholder på ejendommen beliggende Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

Endelig vedtagelse af "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2"

20. marts 2018

Gribskov Kommunes Byråd har den 12. marts 2018 endeligt vedtaget "Aflysning af byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området samt tillæg nr. 1 og 2". Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. marts 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

01. marts 2018

Gribskov Kommune har den 27.02.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside 01.03.2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jf. klagevejledning under links.

Endelig Vedtagelse af Lokalplan 512.17 For Erhvervsområde Tofte i Helsinge og kommuneplantillæg nr. 9

20. december 2017

Gribskov Kommunes Byråd har endeligt vedtaget "Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge" og "Kommuneplantillæg nr. 9" den 18. december 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. december 2017. Klagefristen er den 19. januar 2017.