Gribskov Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Gribskov Kommune skal facilitere vandrådsarbejdet i det ene af de to hovedvandoplande som kommunen har del i.

Læs mere om vandråd her