Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilget af hjemkommunen medbringer man selv. Dette gælder også de hjælpemidler, der er bevilget, for at hjælpen kan foregå sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt for hjemmeplejens medarbejdere.

Ved behov kan hjemkommunen tage kontakt til Gribskov Kommunes leverandør af hjælpemidler, Zealand Care på tlf.: 70 27 29 24

Gribskov Kommune udfører ikke boligændringer i ferieboliger og stiller ikke ramper til rådighed.