Tilskud til pensionistforeninger og centerråd efter §79

Gribskov Kommune giver støtte til det frivillige ældreområde med et aktiverende og forebyggende sigte efter §79 i Lov om Social service.

Midlerne er fordelt i fire puljer:

 1. En pulje til pensionistforeninger – og klubber
 2. En pulje til motionsfremmende foreninger
 3. En pulje til Ældre Sagen
 4. En pulje til Centerråd

Hvornår og hvor kan du ansøge om tilskud?

Frist for ansøgning er den 28. februar 2017.

Ansøgningen sendes til Gribskov Kommune, att.: Line Kaa Ehmsen

Send ansøgning til lkehm@gribskov.dk

Ansøgninger, der er modtaget efter den 28. februar, behandles ikke.

Hvordan kan du søge om tilskud?

Til behandling af ansøgning om §79-tilskud for 2017, fremsendes:

Pensionistforeninger – og klubber

 • Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
  Egenkapital skal fremgå af regnskabet.

  I beregningen af egenkapital fratrækkes:
  • Evt. båndlagte midler/arv
  • Evt. opsparede midler, som pensionistforeningen har afsat til et konkret arrangement/investering i den kommende år.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Motionsfremmende foreninger

 • Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
 • Egenkapital skal fremgå af regnskabet.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Ældre Sagen

 • Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal medlemmer i den enkelte lokalafdeling.

Centerråd

 • Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal boliger på det enkelte plejecentre oplyses.

Ydeligere information kan fås ved henvendelse til Jeanne Kindt-Larsen, tlf. 7249 7242 eller på mail: jkila@gribskov.dk

Hvornår udbetales tilskuddene?

Tilskuddene udbetales ultimo marts måned 2017.

Husk at der skal være oprettet en nemkonto til jeres cvr. nr. for at udbetaling kan ske.