Gæstehus / Gæstedagpleje

Såfremt jeres dagplejer er fraværende, tilbydes pasning i gæstehus eller gæstedagplejer.

Ved sygdom vil morgenvagten, Charlott Nielsen tlf. 7249 6273 tage kontakt til jer, og oplyse om, hvor jeres barn skal hen den pågældende dag.

Ved manglende plads i gæstehuset, tilbydes gæstepleje i legestuegruppen, da børnene på den vis vil komme til en dagplejer, de allerede kender.

I gæstehuset er der 4 dagplejere.
Gæstehuset modtager børn fra dagplejere i hele kommunen.

Når dit barn skal passes i gæstehuset, skal du medbringe skiftetøj og evt. sut. Børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, i overensstemmelse med kommunens kostpolitik.

Hvis jeres barn er tilbudt plads i gæstehuset, og ikke har behov for pladsen, beder vi jer ringe til gæstehuset og melde afbud, så et andet barn kan få glæde af pladsen.

Dagplejens gæstehus:
Bymosevej 79
3200 Helsinge
Tlf. 48797618

Gæstehusets åbningstid
Mandag til torsdag kl. 6.30 til 17.00
Fredag Kl. 6.30 til 16.00