Dagtilbud i anden kommune

Du kan få passet dit barn i en anden kommune, selvom du bor i Gribskov Kommune.

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en anden kommune, skal du henvende dig der.

Hvis dagtilbuddet i den anden kommune er dyrere, skal du selv betale merudgiften. Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, Gribskov Kommune yder til en plads her i kommunen og den faktiske pris for pladsen i den anden kommune. Det er Gribskov Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Gribskov Kommune.

Takster for dagtilbud, fritidsordning og klub i Gribskov Kommune