Pasning af eget barn

Som forælder i Gribskov Kommune kan du få tilskud til at passe dit eget barn i stedet for at benytte daginstitution.

Du kan søge om tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og frem til, at barnet starter i skole. Du kan få tilskud i en sammenhængende periode på minimum otte uger og maksimalt 12 måneder.

Dog kan du højst få tilskud til pasning af tre børn i samme husstand, og tilskuddet må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats. Du kan ikke modtage tilskud til pasning af eget barn, hvis du har et arbejde eller modtager kontanthjælp/dagpenge.

Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op til en plads via den digitale pladsanvisning. Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede går i dagpleje eller daginstitution. Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

OBS.: Ny lovgivning fra den 1. juli 2017. Blandt andet skal der fremvises dokumentation for danskkundskaber: 9. klasseprøven med mindst karakteren 2, bestået "Prøve i Dansk 2 "eller tilsvarende dokumentation.  

Adgang til den Digitale Pladsanvisning

Adgang til ansøgningsskema (borger.dk)