Anvisningskriterier

Kommunen er i princippet ét stort pasningsdistrikt, og vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældres ønske om plads i en bestemt institution eller dagpleje. Vi tilstræber desuden at placere søskende i samme institution, hvis forældrene ønsker det, og hvis der er ledige pladser.

Pladserne anvises efter anciennitetsprincippet, dvs. at barnets alder er afgørende for barnets placering på en evt. venteliste til en given institutionsplads. Jo ældre barnet er, jo før anvises der en plads. Anciennitetsprincippet kan fraviges, hvis barnet af sociale og pædagogiske grunde har et særligt behov og derfor et behov for en bestemt plads.

Anvisning sker i denne prioriterede rækkefølge:

Børn under tre år:

  1. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
  2. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.
  3. Forældre med behov for udvidet åbningstid har i de to institutioner, hvor denne tilbydes, fortrinsret til en plads.

 

Børn over tre år:

  1. Omkring jeres barns tre års fødselsdag vil I få tilbud om en børnehaveplads. Går dit barn i dagpleje, er du sikret en børnehaveplads senest, når dit barn er tre år og 3 mdr. gammel.
  2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
  3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.