Indmeldelse, udmeldelse og tilvalg af moduler

Indmeldelse

Børn indmeldes som hovedregel i dagpleje og institutioner pr. den første i en måned.

Er jeres barn indmeldt i dagpleje bliver I automatisk tilbudt en børnehaveplads. Vi tilstræber, at overflytning sker i forbindelse med, at barnet fylder 3 år. 

Vuggestuebørn indmeldt i integrerede institutioner skifter automatisk fra vuggegruppen til børnehavegruppen omkring 3-års alderen, medmindre I som forældre tilkendegiver, at I ønsker barnet i børnehave i en anden institution.

Udmeldelse
I skal selv udmelde jeres børn af institution, FO og Klub via Digital Pladsanvisning. Udmeldelse skal foretages med 1 måneds varsel, til den sidste i en måned.

Til- og fravalg af moduler
Tilvalg af modul f.eks. udvidet åbningstid eller morgenåbent i en fritidsordning, kan ske fra dag til dag, mens fravalg/ændring af et modul skal ske med en måneds varsel pr. den sidste dag i en måned.