Venteliste

I har som forældrene ret til at tilkendegive, hvilken institution eller dagpleje I ønsker plads i til jeres barn. Såfremt vi ikke kan opfylde jeres ønske, bliver barnet skrevet på en venteliste.

Barnets alder er afgørende for placeringen på ventelisten. De ældste børn får først plads. I kan skrive jeres barn op til 3 institutioner eller dagplejere i prioriteret rækkefølge. 

Ventelisten bliver lukket for børn fra andre kommuner, hvis tilgangen af udefrakommende børn betyder, at Gribskov Kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien for kommunens egne børn. Er ventelisten lukket vil det blive annonceret på kommunens hjemmeside