Tilflytter i Gribskov Kommune

Gode råd om opskrivning i dagtilbud, FO eller klub, hvis du overvejer at flytte til Gribskov Kommune. Bliv skrevet op, inden du flytter

Du kan allerede skrive dit barn op til daginstitution, fritidsordning eller klub, inden du flytter til Gribskov Kommune. Husk at vælge "Gribskov Kommune" i den Digitale Pladsanvisning. Det betyder, at du ikke behøver at have adresse i Gribskov Kommune for at komme på ventelisten.

For at få en plads er det nødvendigt, at dit barn er udmeldt af sin daginstitution, fritidsordning eller klub i fraflytningskommunen.

Accepterer du en plads i Gribskov Kommune, men er opsigelsesperioden ikke afsluttet i den kommune, som du flytter fra, skal du betale for plads i både til-og fraflytningskommunen. 

Barnets anciennitetsdato er barnets fødselsdato. Ancienniteten fra fraflytningskommune følger ikke med. Vær opmærksom på, at mange kommuner har forskellige regler for opsigelse.