Lukkedage og ferieplan

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og fritidsordning(FO).

Dagplejen
- tre hverdage før påske* og dagen efter Kr. Himmelfartsdag*
- Grundlovsdag lukkes kl. 12:00
- juleaften og nytårsaftensdag og mellem jul og nytår*
*) Dage mærket med * betyder at enkelte dagplejere holder nødåbent efter behov.

Daginstitutioner
- de tre hverdage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- juleaftensdag
- 1. hverdag efter jul
- nytårsaftensdag

Det er valgfrit for daginstitutionerne om de vil holde sommerferielukket i uge 29.
På lukkedage holdes nødåbent i én institution i kommunen - dog ikke Grundlovsdag og juleaftensdag. Forældre med behov for nødpasning får konkret besked om, hvilken institution der er nødåbent.

Fritidsordninger
- de tre hverdage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- juleaftensdag
- 1. hverdag efter jul
- nytårsaftensdag

Skoler

Feriekalender for skoleåret 2017-2018

Kriterier for fastlæggelse af lukkedage

Kriterier for lukkedage

Kommunerne er forpligtet til at fastlægge kriterier for lavt fremmøde i forbindelse med fastlæggelse af lukkedage på dagtilbudsområdet.

Fremmødet skal vurderes for hver enkelt institution. Børneudvalget har besluttet følgende kriterier for lavt fremmøde i Gribskov Kommune:

  • At maksimalt 20% børn møder frem

Fremmødeprocenten udregnes som andel fremmødte børn ud af antal indskrevne børn på den givne dag.
Fremmødeprocenten udregnes for hver institution
Kriteriet for lavt fremmøde er ens for alle institutioner uanset størrelse.

Baggrund

Som led i kommuneaftalen for 2009 aftalte Regeringen og KL, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skulle afskaffes. Som led i denne aftale blev det besluttet, at alle kommuner skulle fastsætte kriterier for lavt fremmøde.