Kriterier for lukkedage

Kommunerne er forpligtet til at fastlægge kriterier for lavt fremmøde i forbindelse med fastlæggelse af lukkedage på dagtilbudsområdet.

Fremmødet skal vurderes for hver enkelt institution. Børneudvalget har besluttet følgende kriterier for lavt fremmøde i Gribskov Kommune:

  • At maksimalt 20% børn møder frem

Fremmødeprocenten udregnes som andel fremmødte børn ud af antal indskrevne børn på den givne dag.
Fremmødeprocenten udregnes for hver institution
Kriteriet for lavt fremmøde er ens for alle institutioner uanset størrelse.

Baggrund

Som led i kommuneaftalen for 2009 aftalte Regeringen og KL, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skulle afskaffes. Som led i denne aftale blev det besluttet, at alle kommuner skulle fastsætte kriterier for lavt fremmøde.