Takster og tilskud 2017

Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Takst pr. måned 2017

Daginstitutioner
Integrerede institutioner - børn under 3 år 2.942 kr.
Integrerede institutioner - børn over 3 år 1.674 kr.
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn under 3 år 4.124 kr.
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn over 3 år 2.265 kr.
Institutionsplads med deltidsplads - børn under 3 år 1.414 kr.
Institutionsplads med deltidsplads - børn over 3 år 805.00 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*
Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 510 kr.
Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 570 kr.

Dagpleje
Heltidsplads 2.496 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 6.364 kr.
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 3.777 kr.

* Sandslottet, Bakketoppen, Bjørnegården og Birkevang

Fritidsordninger - juli måned er betalingsfri i FO og Klub
Morgenmodul (0.-5. klasse) 399 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.502 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 882 kr.
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 378 kr.

Klubber 
Klubtilbud for 6. klasse 133 kr