Tilskud til privat pasning

Privat pasning
Der ydes tilskud på 75% af pasningsudgiften, dog maksimalt:
Børn under 3 år 6.364 kr.
Børn over 3 år 3.777 kr.