Børn med handicap

Her kan du læse om, hvilken hjælp og støtte du kan få, hvis du har et barn med et handicap.

Har du et barn med handicap, har du mulighed for at søge om hjælp og støtte.

Målet med den hjælp og støtte kommunen giver er, at både I som familie og jeres barn kan leve så normalt som muligt på trods af barnets handicap.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om fx aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere om støtte på borger.dk

Kontakt os for muligheder for hjælp og støtte  >

Lovgrundlag: Lov om Social Service afsnit IV  >