Unge i vanskeligheder (SSP)

SSP er et samarbejde mellem de sociale myndigheder, skoler og politi, forankret i Retsplejelovens § 115.

SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive
samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet.

SSP-Konsulent
Ann Oppermann
Mobil : 72 49 61 54
Email: aoppe@gribskov.dk

Læs om SSP arbejde i Gribskov Kommune her