Ansøgning om skolebuskort

Kære forældre, så er fristen for bestilling af skolebus til næste skoleår udløbet.

Hvis du ikke nåede det skal du kontakte din skoles kontor. 
Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge. 

Alle befordringsberettigede elever skal via kommunens hjemmeside ansøge om skolebuskort. 
Elever i 0.-6. klasse kan søge om skolebuskort til almindelig skolebus eller om Movia skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia skolekort.