Ansøgning om skolebuskort

Kære forældre, så er det tid for bestilling af skolebus til næste skoleår.

Deadline er TORSDAG den 15. juni 2017.

Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge.

Alle befordringsberettigede elever skal via kommunens hjemmeside ansøge om skolebuskort.  Hvis du skal søge udenfor perioden, skal du henvende dig på din skoles kontor.

Elever i 0.-6. klasse kan søge om skolebuskort til almindelig skolebus eller om Movia skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia skolekort.

Ansøg om Movia skolekort

Ansøg om almindeligt skolebuskort

Ansøg om skolebuskort - specialklasse