Ansøgning om skolebuskort

Alle befordringsberettigede elever skal søge om skolebuskort via kommunens hjemmeside.

Kære forældre, så er fristen for bestilling af skolebus til næste skoleår udløbet, men da vi kan se der er flere som ikke har været opmærksomme på deadline, forlænger vi denne til: MANDAG den 20. juni 2016.

At ansøgningen er så tidlig, skyldes at kommunen vil give busselskabet mulighed for at planlægge så optimale ruter som muligt. Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge.

Alle befordringsberettigede elever skal via kommunens hjemmeside ansøge om skolebuskort.  Hvis du skal søge udenfor perioden, skal du henvende dig på din skoles kontor.

Elever i 0.-6. klasse kan søge om skolebuskort til almindelig skolebus eller om Movia skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia skolekort.

Ansøg om Movia skolekort

Ansøg om almindeligt skolebuskort

Ansøg om skolebuskort - specialklasse