Antal busskift

Kørselsberettigede elever fra 0. - 4. klasse må ikke have busskift på ruten til og fra skole, med mindre der vælges Movias skolekort.

Elever fra 5. - 10. klasse må maksimalt have ét busskift på ruten fra hjem til skole og et skift fra skole til hjem.