Skolehuset - Nordstjerneskolen Ramløse

Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin.

Børnene har det til fælles, at deres generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret er så omfattende, at det ikke er muligt for børnene at indgå i og profitere af en specialklasse. Skolehuset er et lokalt alternativ til specialskole udenfor kommunen.

Kontaktoplysninger:
Skolehuset Nordstjerneskolen
Afdelingen i Ramløse
Gammel Præstevej 2
3200 Helsinge
Telefon: 7249 9271

Hjemmeside: www.nordstjerneskolen.dk
Skoleleder: Peter Thomas Brixen
Daglig ledelse: Afdelingsleder Karin Magnussen