Undervisning af tosprogede børn og unge

Dansk som andetsprog og modermålsundervisning i Gribskov Kommune.

Dansk som andetsprog 
Tilbud om dansk som andetsprog (basis/supplerende undervisning) for nyankomne børn og unge:
- i alderen 6 til 13 år indskrives eleven på distriktskolen
- i alderen 14-18 år indskrives eleven i de udvidede modtageklasser i Uddannelsescentret i Helsinge
For mere information: Henvendelse til Skolekonsulent for flersprogede børn/unge, Line Drechsler Schmidt, ldrsc@gribskov.dk, tlf. 7249 7335.

Modersmålsundervisning
Oplysning om modersmålsundervisning for skoleåret 2017/2018 i et sprog, der er det officielle sprog i et af nedenstående lande.

Tilbuddet gælder alle tosprogede børn i folkeskolen, der har et andet modersmål end dansk og som forsørges af en i Danmark bosiddende person, som er statsborger i et af nedenstående lande og som er fra medlemsstater i Den Europæiske Union - EU (www.eu-oplysningen.dk) lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejde EØS Færøerne og Grønland.
Da Gribskov Kommune kun i meget få tilfælde vil kunne samle elever nok til et hold (12 elever) vil undervisningen evt. foregå i andre omkringliggende kommuner eller i København.
Skemaet skal påtegnes her i Gribskov Kommune, da kommunen godkender undervisningstilbud og hæfter for betaling for undervisningen til andre kommuner. Tilmelding er derfor bindende.
Tilbuddet gives i henhold til Folkeskoleloven LBK nr 1534 af 11/12/2015 og BEK nr 689 af 20/06/2014. Hvornår kan barnet få modersmålsundervisning?
Undervisningen tilbydes børn fra 0. til 9. klasse i 2 - 3 lektioner om ugen i et nærmere fastsat årligt timetal. Undervisningen foregår om eftermiddagen, lørdage eller efter aftale med underviseren. Kommunen dækker evt. udgifter til bus og tog efter gældende regler for transport. 

Tilmeldingsblanket til modersmålsundervisning