Ny lovgivning pr. 1. januar 2018

Der er kommet ny lovgivning for tandpleje i Gribskov Kommune pr. 1. januar 2018. De nye retningslinjer medfører ændringer, som er beskrevet herunder.

Valg af tandlæge

Alle børn fra 0-18 år, som bor i Gribskov Kommune, kan gå gratis til tandlæge på én af kommunens tre klinikker i hhv. Helsinge, Græsted eller Gilleleje. Barnet bliver automatisk indkaldt til den klinik, I bor tættest på. I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til. I bliver indkaldt til det første besøg, når jeres barn er 8 måneder.

Fra 1. januar 2018 har børn og unge mellem 0-16 år mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge. Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. Gribskov Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne. Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge. De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Børne og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) (her skal overenskomsten som fil kunne downloades + den seneste honorartabel) og nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge i ortodonti. Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, såfremt de ikke overstiger følgende beløbsgrænser, der løbende reguleres med samme procentsats, som øvrige BUT ydelser:

 • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 986 kr.
 • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.009 kr.
 • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr.
 • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.205 kr.

 Fra 1. januar 2018 har børn og unge mellem 0-16 år endvidere mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje. Hvis I ønsker at modtage det samlede tandplejetilbud i en anden Kommunes Tandpleje, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken Tandpleje I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den anden kommunes Tandpleje om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. En kommune kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner, såfremt de ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift. 

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.  

16-17-årige kan fortsat vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på kommunale klinikker, eller hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge, skal du først ringe eller maile til Gribskov Tandpleje om dit valg. Derefter kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Først når dette er i orden, kan du benytte dig af din nye tandlæge. Tandlægeskift kan kun foretages én gang årligt. Hvis du vælger at skifte, gælder det for det samlede tandplejetilbud. Er du i gang med tandregulering, kan valgmuligheden ikke benyttes, da igangværende behandlinger skal færdiggøres der, hvor de er påbegyndt. Ovenstående gælder også for den afsluttende tandreguleringsbehandling (retentionsbehandling).

Når du fylder 18 år, skal du vælge en privatpraktiserende tandlæge. Du kan enten ringe eller maile til os og fortælle, hvilken tandlæge du vælger. Derefter kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Det kan spare dig for mange penge i voksentandplejen, så det er meget vigtigt, at du giver os besked om, hvor du vil fortsætte dine regelmæssige tandlægebesøg.

Undersøgelsestidspunkter i Gribskov Tandpleje

I Gribskov Tandpleje har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer. Børn og unge undersøges med gennemsnitligt 1½ års interval. Undersøgelsesintervallet fastlægges ud fra tandlægefaglige kriterier og med det udgangspunkt, at børn og unge skal undersøges, når det er væsentligt i forhold til deres tand -, mund - og kæbeudvikling. Der er forskel på, hvor ofte børn og unge derudover har behov for at få kontrolleret tænder, munden og kæberne. Og der kan være perioder i opvæksten, hvor børn og unge skal til kontrol med kortere interval, fordi der er forøget risiko for sygdomsudvikling. I så fald vil jeres barn blive indkaldt hyppigere. Hvis I mener, jeres barn har behov for ekstra kontrol, er I altid velkomne til at bestille en tid.

Oversigt over undersøgelsesintervaller i Gribskov Tandpleje:

Alder

Særligt fokus ved undersøgelsen

8 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation

16 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation

26 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation, renhold    mellem mælkekindtænderne

3 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, suttevaner, tandstillingsudvikling, SCOR

4 års besøg hos tandplejer

Mundhygiejne, renhold mellem mælkekindtænder

5 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, 6-års tænder, mineralisations- forstyrrelser, SCOR, røntgen på indikation

6 års besøg hos tandplejer

Mundhygiejne, 6 års tænder, mineralisations- forstyrrelser

7 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, frembrud fortænder, SCOR

9 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, frembrud hjørnetænder, røntgen på indikation

11 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, frembrud hjørnetænder og små kindtænder, visitation mhp. evt. tandreguleringsbehandling

12 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, måling af tandkødslommer ved fortand og 6-års tand, tandmangel og/eller frembrudsproblemer, SCOR

13½ års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, tandmangel og/eller frembrudsproblemer 

15 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, SCOR, røntgen på indikation, tandmangel og/eller frembrudsproblemer 

16 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, tandmangel og/eller frembrudsproblemer 

17½ års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, røntgen på indikation, opfølgning på tandtraumer, tandmangel og/eller frembrudsproblemer, SCOR, valg af tandlæge 

Vi samarbejder først og fremmest med jer som forældre, og vi ser helst, at én af jer går med barnet til tandlæge hver gang, indtil barnet er 15 år. Det skyldes, at vi har brug for jeres informerede samtykke til det meste af det, vi udfører på jeres børn. Vi er fusioneret med Sundhedsplejen, og har derfor et tæt samarbejde. Derudover samarbejder vi med dagplejen, daginstitutioner, skoler mv.. Gribskov Tandpleje kommer gerne ud og fortæller om tænder og tandsundhed i mødregrupper, hos dagplejere, i daginstitutioner, ligesom vi har undervisningsprogrammer til skolebørn.

Medarbejderne i Gribskov Tandpleje har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, for at vi kan betjene jer mest hensigtsmæssigt. Vi fordeler derfor opgaverne i Tandplejen i forhold til hver vores forskellige fagligheder og kompetencer set i forhold til jeres barns behov. Det betyder, at der foregår en høj grad af uddelegering fra specialtandlæge til tandlæge til tandplejer til klinikassistent og retur igen. Det er således opgavens omfang og kompleksitet, der afgør hvilken behandlergruppe, opgaven skal udføres af. Vi bærer altid navneskilte, så I kan se, hvilken faggruppe medarbejderen tilhører.   

Kontakt og åbningstid:

Gribskov Tandplejes telefonnummer: 7249 9150
Mailadresse: tandplejen@gribskov.dk

Klinikadresser:

Tandklinikken Helsinge (inkl. administration)
Skolegade 43 G
3200 Helsinge

Tandklinikken Græsted (inkl. tandreguleringen)
Græsted Stationsvej 24
3230 Græsted

Tandklinikken Gilleleje
Parkvej 101
3250 Gilleleje

Klinikkerne har åbent fra kl. 8.00-15.00 på skoledage – tirsdage dog fra 8.00-17.00. Tandreguleringen har åbent fra kl. 8.00-15.00 på skoledage – mandage og torsdage dog fra 8.00-16.00. Hvis du har behov for en tid herudover, vil vi så vidt muligt forsøge at efterkomme dette. 

Hvis du er utilfreds med noget i Gribskov Tandpleje, så ring til os, så vi kan tale om det. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet, så kan vi vejlede om yderligere klagemuligheder.

Er dit barn sygt eller sløjt

Vi er meget glade for, at alle forsøger at overholde deres aftaler bedst muligt. Men af hensyn til andre patienter og Tandplejens medarbejdere, forbeholder vi os ret til at undlade behandling på patienter som har:

 • Feber og feberlignende symptomer
 • Svær hoste og ondt i halsen
 • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
 • Forkølelsessår
 • Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og Tandplejens medarbejdere

 

Det kan være en god ide at ringe til klinikken, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal komme eller i stedet bør have en ny aftale.

Tandbehandling og lus

Af hensyn til alle vores patienter, pårørende og Tandplejens medarbejdere vil vi gerne informere om vores forholdsregler ved tandbehandling og børn med lus:

 • Alle tandlægestole, instrumenter og andet der har været i kontakt med vores patienter rengøres, renses, desinficeres, steriliseres og autoklaveres efter myndighedernes forskrifter. Der er derfor ingen fare for at blive angrebet af lus efter et besøg i Tandplejen
 • Hvis vi opdager, at et barn har lus, informerer vi jer forældre om det
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke har tæt kontakt til patienter, der er angrebet af lus. Vi vil derfor i mange tilfælde undlade behandling og i stedet for tilbyde en ny tid efter at lusene er væk, eller evt. når behandling af lusene er godt i gang
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke har tæt kontakt til patienter, der er angrebet af lus. Vi vil derfor i mange tilfælde undlade behandling og i stedet for tilbyde en ny tid efter at lusene er væk, eller evt. når behandling af lusene er godt i gang
 • Vi anbefaler at apotek eller egen læge kontaktes med henblik på at få den rigtige behandling af et luseangreb
 • Alle disse forholdsregler tager vi for at tage størst muligt hensyn til vores patienter og af sikkerhed for Tandplejens medarbejdere.  

Tandregulering

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Ved større afvigelser vil barnet blive henvist til vores specialtandlæge. Alle børn i 4.- 5. klasse vurderes med henblik på evt. tandregulering. Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I forældre og jeres barn indbudt til møde, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder. Det er jer som forældre, der sammen med jeres barn beslutter, om I vil takke ja til behandling. Der tilbydes kun tandreguleringsbehandling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Gribskov Tandpleje kan derfor ikke tilbyde at rette tænderne, hvis problemet er rent kosmetisk, eller hvis tandbørstningen ikke er god nok. Tandregulering i Gribskov Tandpleje forgår på klinikken i Græsted.

Tandpine/tandskade

Ved tanduheld er det vigtigt, at du kommer hurtigt til tandlæge. Tandpine eller tandskader, der opstår udenfor Gribskov Tandplejes åbningstid, kan behandles i tandlægevagten i Region H, som ligger i Hillerød eller i tandlægevagten, Oslo Plads i København. Vagten tilbyder akut tandlægehjælp til børn og voksne i form af behandling af tandskader og smertevoldende tabte fyldninger m.v. Behandling af børn og unge under 18 år betales af Gribskov Tandpleje. Såfremt I har valgt at gå til tandlæge i privat tandlægepraksis med 35 % egenbetaling, vil tandlægevagten i første omgang sende regningen for jeres besøg i tandlægevagten til Gribskov Tandpleje, hvorefter vi sender jer en regning på de 35 % egenbetaling.

Ved tandskade:

 • Se efter, om der mangler tænder eller tandstumper
 • Udslåede tænder og tandstykker medbringes til egen tandlæge eller Tandlægevagten
 • Tænder og tandstumper skal opbevares fugtigt under transporten i mælk eller i mundhulen – evt. i forældrenes mundhule, hvis barnet græder
 • Hurtigt afsted – jo længere tid der går, desto ringere er muligheden for heling

Hvis I har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker jeres barns tandskade, skal skaden anmeldes, når den er sket. Forsikringen kan så dække udgifter til tandbehandling, som måtte blive nødvendig efter det fyldte 18. år. Indtil det 18. år varetager Gribskov Tandpleje behandlingen af de beskadigede tænder.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje tilbydes til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan udnytte voksentandplejen i privat tandlægepraksis.

Tandplejetilbuddet gives under hensyntagen til den enkeltes behov og ønsker samt helbredstilstand. Du skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet, som kontakter visitator. Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen, som kontakter visitator. Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og derved bidrage til sundhed og livskvalitet.

Omsorgstandpleje foregår på de kommunale klinikker, hvis det er muligt, og ellers i borgernes egen bolig. Behandlingen varetages af Gribskov Tandplejes tandlæger samt kliniske tandteknikere, som vi samarbejder med.

Fra 1. januar 2018 har borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje mulighed for at modtage omsorgstandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ønsker at modtage omsorgstandplejetilbuddet i privat praksis, skal du give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge/klinisk tandtekniker du vælger, før du starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af omsorgstandplejetilbuddet for dig. Gribskov Kommune afholder udgiften. Særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis, kan dog først påbegyndes, efter Gribskov Kommune har godkendt iværksættelsen og det af den privatpraktiserende tandlæge/kliniske tandtekniker afgivne behandlingstilbud. De ydelser i privat tandlægepraksis ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Omsorgstandplejeoverenskomsten (her skal overenskomsten som fil kunne downloades + den seneste honorartabel). Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, såfremt de ikke overstiger følgende beløbsgrænser, der løbende reguleres med samme procentsats, som øvrige omsorgstandpleje ydelser:

 • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 986 kr.
 • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.009 kr.
 • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr.
 • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.205 kr.

Den maksimale egenbetaling i 2018 for omsorgstandpleje er 520 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Specialtandpleje

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Målgruppen for specialtandpleje er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet (fx patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

Specialtandplejen består af to dele: den kommunale specialtandpleje, som varetages i Frederikssund Kommune og den regionale specialtandpleje i Region H, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi.

Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, der er behov for ud fra en tandlægefaglig vurdering, og som er realistisk at gennemføre.

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med personen og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse kan henvise borgere til specialtandplejen med henblik på visitationsundersøgelse, hvor det vurderes, om borgeren hører til målgruppen.

Henvisning med alle relevante oplysninger, evt. journaloplysninger, sendes til Administrationen i Gribskov Tandpleje, Skolegade 43 G, 3200 Helsinge.

For børn og unge under 18 år er behandlingen i specialtandplejen gratis. For borgere over 18 år er den maksimale egenbetaling i 2018 1935 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.