Unge - 16 og 17 år

Det kommunale tandplejetilbud ophører ved 18-års alderen.

Til unge, der går til tandlæge på de kommunale klinikker, vil der omkring 18-års alderen blive tilsendt en indkaldelse til et afsluttende tandeftersyn.

Ved dette eftersyn beder vi dig meddele navnet på den privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Tandplejen sørger for at overføre relevant journalmateriale til et fortsat regelmæssigt tandplejetilbud i voksentandplejen.