Genbrugsstationer

Her finder du information om adresser og åbningstider. Genbrugsstationerne modtager ikke affald, der hører hjemme under dagrenovation.

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest og skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen.
Støvende asbest såsom knækkede eternitplader må ikke afleveres på genbrugsstationen; det skal anvises af kommunen til godkendt modtageanlæg.

HUSK: Affald fra nedrivning og renovering, der vejer mere end 1 ton eller vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs mere her

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt genbrugsstation

Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation

Skærød genbrugsstation
Industrivej 4
3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding