Byggeri, tilladelse, anmeldelse og gebyr

Center for Teknik og Miljø behandler alle typer byggesager i Gribskov Kommune.

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end  normalt.

Nogle byggeprojekter kræver byggetilladelse, nogle skal anmeldes, mens nogle kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse. Gribskov Kommune har et byggesagsgebyr på 721,13 kr. pr. time. Timeprisen beregnes for tidsforbruget ved den enkelte bygge- eller anmeldelsessag og beregnes pr. påbegyndt 15. min.

Læs mere om de enkelte typer af byggeri her på hjemmesiden.
Du finder de relevante oplysninger til din ansøgning på selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø.

Lovgivning
Byggeri er primært reguleret af planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, skal du være opmærksom på særlige forhold.

Dispensation
I nogle tilfælde har du mulighed for at søge om dispensation, og kan dit byggeri ikke overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af din ansøgning. En helhedsvurdering kan gøre sagsbehandlingstiden længere end hvis du holder dig indenfor rammerne af den gældende lovgivning.

Gå til portalen Byg og Miljø