Klageadgang

Natur- og Miljøklagenævnet giver ansøger besked, hvis der bliver klaget ifm. en tilladelse. Nævnet videresender også klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Ansøger og klager får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse.

Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Nævnet fastslår også, om klagen er modtaget rettidigt.