Småbygninger under 10 m²

Vil du opføre små bygninger som fx legehuse eller redskabsskure på under 10 m², behøver du ikke altid søge hos kommunen.

Du må bygge op til to mindre bygninger på under 10 m² hver uden at søge byggetilladelse eller anmelde dem hos kommunen, når du overholder reglerne. Du skal dog oplyse om bygningerne, så kommunen kan registrere dem i BBR.

Det kan være små redskabsskure, legehuse eller drivhuse på under 10 kvadratmeter. Bestemmelsen gælder ikke for bygninger, der anvendes til beboelse eller længerevarende personophold. 

Før du opfører bygningen, skal du undersøge, om der er lokalplaner, vedtægter eller deklarationer/servitutter der har regler om byggelinjer, højde, materialer og andre forhold. Der kan også være bestemmelser der betyder, at du ikke må opføre to mindre bygninger.

Se lokalplan og byplanvedtægter på plansystem.dk

Se servitutter for din ejendom på tinglysning.dk

Se bygningsreglementet her - afsnit 2.2.7 om bestemmelser for småbygninger på op til 10 m2.   (Mangler link til nyt BR)

Småbygninger, højde og skel

Småbygninger, højde og skel

Regler for småbygninger i helårsområde

Opfører du en småbygning mod skel eller tættere på skel end 2,5 meter må højden ikke være over 2,5 meter.

Der skal være en afstand på mindst 2,5 meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det.

Vær opmærksom på, at du i alle dine skel maksimalt må have bygninger med en samlet længde på højst 12 meter. Hvis en bygning støder op til to skel, er det kun den længste side, der tælles med.

Regler for småbygninger i sommerhusområde

I sommerhusområder skal afstanden til skel altid være mindst 2,5 meter, og højden må ikke overstige 2,5 meter indenfor en afstand af 5 meter fra skel.

Der skal være en afstand på mindst 2,5 meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det.

Vær opmærksom på, at du i alle dine skel maksimalt må have bygninger med en samlet længde på højst 12 meter. Hvis en bygning støder op til to skel, er det kun den længste side, der tælles med.