Småbygninger, højde og skel

Regler for småbygninger i helårsområde

Opfører du en småbygning mod skel eller tættere på skel end 2,5 meter må højden ikke være over 2,5 meter.

Der skal være en afstand på mindst 2,5 meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det.

Vær opmærksom på, at du i alle dine skel maksimalt må have bygninger med en samlet længde på højst 12 meter. Hvis en bygning støder op til to skel, er det kun den længste side, der tælles med.

Regler for småbygninger i sommerhusområde

I sommerhusområder skal afstanden til skel altid være mindst 2,5 meter, og højden må ikke overstige 2,5 meter indenfor en afstand af 5 meter fra skel.

Der skal være en afstand på mindst 2,5 meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det.

Vær opmærksom på, at du i alle dine skel maksimalt må have bygninger med en samlet længde på højst 12 meter. Hvis en bygning støder op til to skel, er det kun den længste side, der tælles med.