Bredbåndspulje 2017

Gribskov Kommune har afsat en halv million kroner til medfinansiering af lokale bredbåndsprojekter. Ansøgningsfrist er 14. august.

Projekterne skal ansøge Energistyrelsens Bredbåndspulje og dermed opfylde kriterierne for sådan en ansøgning. Hvis du har spørgsmål til at ansøge, så kontakt Energistyrelsen på nummer 33 92 67 00.

Læs om ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje

Ansøgninger til Gribskov Kommune 

Ansøgningen sendes til Økonomiudvalget på nedenstående e-mailadresse.
Økonomiudvalget behandler alle ansøgninger samlet og vurderer i hvilket omfang, der kan gives kommunal medfinansiering.

  • 14. august: Ansøgningsfrist
  • 28. august: Økonomiudvalget behandler ansøgningerne
  • 30. august: Udmelding af Økonomiudvalgets beslutning om, hvilke projekter der gives medfinansiering til.

Medfinansieringen forudsætter, at bredbåndsprojektet efterfølgende opnår støtte fra Energistyrelsen.

14. september: Frist for at ansøge Energistyrelsens bredbåndspulje.

Send projektansøgning til:

Ansøgning om medfinansiering sendes til:

ansoegningbredbaand@gribskov.dk

I emnefeltet skrives afsender af ansøgningen, fx "Vinderup Bylaug, ansøgning bredbåndspuljen"