Bygnings og Boligregistret - BBR

I BBR registreres oplysninger om bygningers anvendelse, arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

Det er ejers ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte og svarer til virkeligheden.

Se din BBR-meddelelse på ois.dk

Ændringer til din BBR meldes ind til kommunen via Byg og Miljø.

Meld ændring til BBR