Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten 2017 til e-boks den 4. januar 2017. Modtager du ejendomsskattebilletten på papir, bliver den afsendt med postvæsnet den 11. januar 2017. Ejendomsskat opkræves i to rater med frist den 1. februar og 1. august.

I 2017 opkræver Gribskov Kommune:

Grundskyldspromille på 29,34

Der betales ikke dækningsbidrag af erhvervsejendomme  

Fastfrysning af grundskylden 2017

Regeringen har som led i finanslovsaftalen besluttet at fastfryse grundskylden i 2017 for både ejerboliger og erhvervsejendomme.

Se yderligere oplysninger på Faktaark fra Skatteministeriet.

Af tidsmæssige årsager kan fastfrysningen ikke nå at blive indregnet i betalingen af 1. rate i februar 2017. Fastfrysningen forventes at ske ved regulering af 2. rate 2017, som forfalder til betaling i august 2017.

Link til Faktaark: http://www.skm.dk/media/1404220/Faktaark-grundskyld.pdf

Links til undersider