Hvornår kan man kræve et hegnsyn?

Der skal være en konkret tvist og Hegnsynet afsiger en kendelse eller mægler et forlig i den konkrete tvist. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med rådgivning eller udøve syn og skøn.

Anmodning skal ske skriftligt. Anmodningen skal indeholde en

  • Klager og indklagedes navne og adresser, samt adresser og matrikelnumre på de ejendomme der er involveret i tvisten,
  • sagsfremstilling – hvilke forhold ønsker du hegnsynets bedømmelse af,
  • samt en påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsynsforretningen.