Grundlovsceremoni

Hvis du får dansk indfødsret (statsborgerskab), sker dette ved lov. Du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

Gribskov Kommune afholder grundlovsceremonier to gange årligt.

Når der er fastsat en dato for den første ceremoni, vil det stå her på hjemmesiden. Det bliver tidligst i starten af 2020

Selve ceremonien:

Ved ceremonien, skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Som en del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af Gribskovs Kommunalbestyrelse eller en ansat i Gribskov Kommune.

Din nærmeste familie er velkommen til at deltage.

Legitimation og blanket:

Du skal have gyldig billed-legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.