Foreninger og frivillige

Gribskov Kommune har et stort antal frivillige foreninger, som er med til at gøre det attraktivt at leve og bo i Gribskov.

Her kan du få et overblik over frivillige foreninger og aktiviteter, du kan læse om tilskudsmuligheder og lån af lokaler og du finder vejledning til at oprette en forening.

På www.aktivgribskov.dk kan du b.la. følge med i nyheder på forenings- og frivillighedsområdet.

Nyheder på www.aktivgribskov.dk

Frivilligprisen

Frivilligprisen 2019 uddeles fredag 27. september ved den nationale frivilligshedsdag Frivillig Fredag.
Indstilling til frivilligprisen kan ske til og med fredag 8. august 2019.

Hvem kan du indstille til prisen?
Alle der gør en social frivillig indsats i Gribskov Kommune kan indstilles til Frivilligprisen.
Prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

  • som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde.
  • som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
  • som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
  • som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune

Hvordan indstiller du kandidater til prisen?
For at indstille en kandidat sender du en mail til:
Pernille Dirchsen pdirc@gribskov.dk, Center for Kultur, Fritid og Turisme.

HUSK AT OPLYSE:
1. Navn på kandidaten
2. Adresse
3. Mailadresse og tlf. nr.
4. Motivation for indstillingen.

Det er ældre, Social og Sundhedsudvalget, der beslutter hvem der skal modtage årets frivilligpris.

For at opnå det bedst mulige grundlag for vurdering af kandidaten, bedes du grundigt beskrive baggrunden for indstillingen.


Tidligere prismodtagere:

2018
Mona Bechmann, der som medlem af Frivillig Flygtningehjælp underviser flygtninge i lektiecafé hver uge i Gilleleje og afholder desuden ekstra arrangementer for kvinder i samme by.

2017

Annette Clausen daglig leder af - Kig Ind i Græsted, et værested for misbrugere, sindslidende, ensomme og andre, udsatte mennesker med sociale problemer.

2016

Team-Tvilling for deres arbejde med at løbe og skabe glæde hos mennesker med handicap.

 

Find Forening og Aktivitet - www.aktivgribskov.dk

Det skal være nemt og inspirerende at være aktiv i Gribskov Kommune

På www.aktivgribskov.dk kan du få overblik over, hvad Gribskov kommune kan tilbyde af forenings- og idrætsmuligheder og du kan booke lokaler.

Her finder du også nyheder for foreninger og frivillige og du kan søge en fritidsaktivitet.

Aktiviteter & foreninger

Frivillige aktiviteter for flygtninge - se kort

Oprettelse af en forening

Oprettelse af en forening

På frivillighed.dk kan du finde god information om at starte en ny forening:

Guide til at starte en ny forening


Hvis du vil starte en folkeoplysende forening, og dermed være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven, er der særlige krav din forening skal opfylde:

Retningslinier for godkendelse af en folkeoplysende forening


I Gribskov Kommune er der 2 Frivilligcentre, der kan være behjælpelige med foreningsdannelse og igangsættelse af nye frivillige initiativer

Frivilligcenter Helsinge

Frivilligcenter Græsted

 

 

Lån af lokaler og haller

Lån af lokaler og haller

Hvem kan benytte kommunale lokaler og til hvad

Kommunale lokaler og selvejende haller stilles til rådighed for arrangementer og aktiviteter af kulturel, forenings- og uddannelsesmæssig karakter. De stilles gratis til rådighed for foreninger der er beliggende i Gribskov Kommune og er godkendt af Kultur & Fritid.
Lokalerne kan ikke stilles til rådighed for private formål.

Hvem godkender lån
Lokaler på kommunens skoler stilles til rådighed, og her er det lokalefordelerne på de enkelte skoler, der forestår godkendelse af lånet.
Lokaler i Kulturhuset i Helsinge er det Kultur og Fritid, der godkender lånet.

Reservering af lokaler sker via www.aktivgribskov - vores on-line booking system:

Booking af lokaler - Log ind som forening via "hængelås"

Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Søg tilskud

Der er forskellige tilskudsmuligheder for foreninger og frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde:
Kommunal pulje: Retningslinier og ansøgningsskema til §18
Fælleskommunal pulje: Retningslinier og ansøgningsskema til §18

Tilskud til Folkeoplysende foreninger:

Aktivitetstilskud
Til børn og unge under 25 år
Retningslinier for aktivitetstilskud

Lokaletilskud
Der ydes tilskud med 75% af driftudgifterne til lokaler
Retningslinjer for Lokaletilskud

Materialepuljen
Til anskaffelse af rekvisitter, materiel & materialer
Retningslinjer for Materialepuljen

Kulturrådets Børne- og ungepulje
Målrettet aktiviteter til børn & unge
Tilskudsregler for Børne- og Ungepuljen

Tilskudsregler for Børne- og Unge-uddannelsespulje
Kulturelle børne- og ungeforeninger, der deltager målrettet i uddannelsesforløb med kursister i alderen 12-25 år kan søge om tilskud.
Tilskudsregler for børne- og unge uddannelsespulje

Tilskud til voksenundervisning
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer.
Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Idrætspas til børn og unge
Får en idrætsforening henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for idrætspas for børn og unge.
Det foregår via idrætsforeningen og tilskuddet går til den pågældende forening.
Vil du vide mere, kontakt Kultur & Fritid, Susanne Jørgensen, mobil: 7249 6585 - email: sjorg@gribskov.dk
Ansøgningsskema: Idrætspas børn/unge (Udfyldes af foreningen)

Udviklingspuljen
Puljen giver mulighed for foreninger og enkeltstående personer til at søge midler til at sætte nye uprøvede ting i gang i Gribskov Kommune. 
Puljen kan søges til nytænkende folkeoplysende aktiviteter. 
Læs mere om Udviklingspuljen

Kulturrådets pulje
Ved en kulturel event, et større eller mindre arrangement eller offentlig begivenhed, kan der søges økonomisk tilskud
Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter
Sendes til:
email: kultur-fritid@gribskov.dk eller til
Center for Kultur, Fritid og Turisme, Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge

Bliv frivillig

I Gribskov kommune er der rig mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde hvad enten det er på det sociale område, på kulturområdet eller i idrætslivet.
Se hvad der er af muligheder på www.aktivgribskov.dk

Nyttige kontakter når du vil i gang som frivillig:

Oversigt over kommunale kontakter


Se også på www.frivilligjob.dk, hvilke frivillige aktiviteter du kan deltage i.

www.frivilligjob.dk


Frivilligcentre:

Søg en frivillig

Du kan søge efter frivillige i Gribskov Kommune til din aktivitet eller forening ved at oprette et opslag på www.frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk


Via Boblberg.dk kan du oprette en frivillig aktivitet og søge efter mennesker i Gribskov Kommune, der deler dine interesser.

www.boblberg.dk

Oversigt over kontaktpersoner

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, kan du kontakte nedenstående:

Folkeoplysende foreninger:
Idræt- og Folkeoplysning, mail: kultur-fritid@gribskov.dk

Foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område:
Frivilligkoordinator Pernille Dirchsen, mail: pdirc@gribskov.dk, 7249 6541

Politikker - foreninger og frivillige

Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål, således at foreningerne kender deres råderum og muligheder.

Folkeoplysningspolitik


Frivillighedspolitikken og frivilligcharteret har til formål at skabe gode rammer for dialog og samarbejde på tværs af de frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune.

Frivillighedspolitik

Frivilligcharter

Persondataforordningen – tips til foreninger

Den 25. maj 2018 trådte EU's nye persondataforordning i kraft, hvilket har stor betydning for foreningers arbejde med personoplysninger. Det er derfor en god idé, at man som forening orienterer sig om, hvilken betydning den nye lov har for databehandlingen i foreningen.

Til dem der har brug for yderligere hjælp til at udfærdige en privatlivspolitik (persondataforordning) har Center for Socialt Frivilligt Arbejde udarbejdet en guide og skabelon som kan ses her:
Link til guide
Link til skabelon

Der henvises også til DIF og DGI´s vejledning og skabelon til Persondataforordningen:
Link til vejledning
Link til skabelon

Eksempel på hvordan Ramløse Gymnastikforening har løst deres Persondatapolitik:
Link til datapolitik for RIF

Læs mere her:
Datatilsynets side om foreninger
Datatilsynets 'Hvad er dine forpligtelser'?
GDPR ordbog

For yderlige oplysninger kontakt:
Idræts- og fritidskonsulent
Flemming Carlslund Larsen
email: fcala@gribskov.dk