Tilskud til frivilligt social arbejde (§18)

Se hvad der kan søges om §18 tilskud til, hvordan du søger og hvornår du kan søge.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde, der sigter på at øge velfærd eller yde omsorg inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Både foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge tilskud.

Midlerne er fordelt i tre puljer:

 • Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder engangsaktiviteter.
  I 2017 er der afsat kr. 60.310 til denne pulje.
 • Pulje 2: Drift af eksisterende aktiviteter.
  I 2017 er der afsat kr. 255.232 til denne pulje.
 • Pulje 3: Lokalt forankrede sociale og humanitære aktiviteter, som ikke umiddelbart kan rummes indenfor kriterierne for tilskud i den fælleskommunale pulje.
  I 2017 er der afsat kr. 49.539 til denne pulje.


Hvornår kan du ansøge om tilskuddet?

Pulje 1 kan søges løbende i 2017.
Frist for ansøgning til pulje 2 & 3 er 15. januar 2017.


Hvad lægges der vægt på i tildelingen af tilskud?

 • Foreningens mulighed for at søge tilskud andetsteds fra
 • Tidligere tilskudsniveau
 • Foreningens egenkapital
 • Hvorvidt det frivillige sociale arbejde udgør kernen i det ansøgte
 • Hvorvidt foreningen er lokalt forankret


Hvem tildeler puljemidlerne?

Ansøgningerne behandles af Social- og Sundhedsudvalget i februar/marts 2017 hvorefter der sendes svar ud.

Hvordan kan du søge om tilskud?

Hent ansøgningsskema nedenfor. Skemaet udfyldes, kopieres over i en email eller vedhæftes en email, og sendes til: Pernille Dirchsen: pdirc@gribskov.dk

Hent ansøgningsskema til kommunal §18 pulje