Gribskov leger

Foreninger og privatpersoner har mulighed for at søge tilskud til et legeprojekt eller en event, hvor legen indgår som en naturlig del.
I kan maksimalt søge om 10.000 kr. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten samt budget. Det eneste, der ikke kan søges tilskud til er til forplejning og beklædning. Ansøgninger behandles løbende. Der er 75.000 kr. i puljen i år.

Ansøgningsskema skal benyttes og indsendes til:
Center for Kultur, Fritid og Turisme
Skolegade 43
3200 Helsinge
Att. Susanne Jørgensen, (sjorg@gribskov.dk)

Læs mere her hvor du også finder ansøgningsskema