Borgermøde om Oktober '43 - Gilleleje Museum

Tirsdag 14. marts 2017 mødte omkring 200 borgere op til dialogmødet i Gilleleje Hallen, for at høre mere om planerne og give deres mening til kende.

Ud over borgermødet den 14. marts og mødet med naboer og andre interesserede 8. marts, bliver der endnu et borgermøde om et nyt museum.
Det bliver den 4. maj kl 19.00 i Gilleleje Hallen og vil særligt handle om placering.

Se direktør Steffen Bohni´s oplæg fra borgermødet 14. marts om blandt andet trafik og parkering.

Præsentation fra borgermødet 14. marts 2017