Eventguide

Hvis du vil etablere et marked, et arrangement eller en stadeplads skal du altid indhente ejers tilladelse. På Kommunens veje og pladser kan du afholde arrangementer, som er åben for offentligheden.
Udfyld ansøgningsskemaet nedenfor.
Når du har fået lov af ejer til at låne arealet, skal du også huske at søge tilladelse fra de relevante myndigheder. Se oversigten nedenfor.

Se udvalgte områder og deres faciliteter på kort

Ansøgningsskema til at bruge vej eller plads

Afhentning af affald ved arrangementer

Find de relevante myndigheder

Lån af lokaler og haller

Større arrangementer