Oktober43 - Mindeplader i Gilleleje

omslag fra bogen "HAABET"
Omslag fra bogen "HAABET". Bogen blev udgivet i 2013 i forbindelse med 70 års markeringen af redningen af de danske jøder fra Gilleleje i 1943.
Bogen kan købes på Gribskov Biblioteker og i Turist Informationen i Gilleleje.

I forbindelse med markeringen af Gilleleje Oktober 1943, har billedhugger Gerda Thune Andersen skabt 7 mindeplader til Gilleleje i erindring om Gillelejeborgernes hjælp til de danske jøder i oktober 1943.
De 7 Broncemindeplader er placeret ved Gilleleje Kirke, Strandbakkerne, Gilleleje Station, "Manufakturhandleren" på Østergade, Menighedshuset på Gilleleje Hovedgade, v/Staldloftet på Østergade 5 & Havnen.
Ved alle Mindepladerne er der opsat en QR kode som kan scannes med en Smartphone som gør det muligt at læse om Mindepladen og lytte til lydfilen om historien bag den enkelte Mindeplade.


Sponsorer: KKL, Det jødiske Nationalfond, L.F. Foghts Fond, Gilleleje Brugsforening, Kulturhavn Gilleleje & Gribskov Kunstråd

SE MERE OM DE ENKELTE MINDEPLADER - og hvor de er placeret:

Links til undersider