Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde

Formidling af naturen er med til at få flere ud i naturen og med til at øge viden og forståelse for naturen. Et godt forhold til naturen hænger ofte sammen med en sund og aktiv livsstil, der gavner den enkelte og samfundet på lang sigt.

Tilgængelighed til naturområderne er en forudsætning for at øge viden og forståelse for naturen. Den enkelte ”naturgæst” opfordres indirekte til at opleve og bruge naturen ved at kommunen etablerer nye stier eller plejer eksisterende stier, som går igennem forskellige seværdige landskaber eller naturområder. Også andre typer af anlæg, som f.eks. informationssteder med bord og bænke og evt. shelter eller teltplads, understøtter kvaliteten af den enkeltes naturoplevelse.