Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande sommeren igennem.

Der går fire dage fra prøverne er taget til kommunen får resultatet.
Resultaterne af målingerne kan ses her på siden og hænger desuden på strandene der er udpeget til Blå Flag strande.

Se resultater fra badevandsanalyser i 2018

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Badevand i topklasse

På baggrund af badevandsanalyser bliver kvaliteten af strandenes badevand bedømt. Opnår en strand topkarakteren, Udmærket kvalitet, fire år i træk, vurderes stranden værdig til at få det Blå Flag. I Gribskov Kommune har de fleste af strandene opnået Blå Flag.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder uddyber beregningen af de enkelte klasser.

Læs bekendtgørelsen her

Alger og kortvarige forureninger

Kommunens badevand er af rigtig god kvalitet. Men det kan forekomme at vandet indeholder alger eller kortvarige forureninger, som kan genere både mennesker og dyr.

Alger

Der er risiko for opblomstring af alger på nogle af kommunens strande.
DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Gode råd

  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.
  • Skyl straks med rent vand.
  • Se om der er mælkehvide ansamlinger (vattot-lignende) i vandet.
  • Lad ikke børn og hunde lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden
  • Se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning ved den enkelte lokalitet.

Du kan læse mere om alger på disse hjemmesider:

Livredningstjenesten

Kort over algeforekomster

Badning efter kraftig regnskyl

Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade efter kraftig regnskyl.
Følgende anbefales:

  • Gå ikke i vandet efter et længerevarende voldsomt regnskyl.
  • Bad ikke hvis vandet lugter kloak-agtigt eller der flyder affald i vandet.
  • Se efter om det Blå Flag er taget ned.