Hunde på stranden

I Gribskov Kommune er der ingen særlige hundestrande. Derfor gælder Lov om Naturbeskyttelse §22 for alle kyststrækninger i kommunen. Ifølge loven skal hunde være i snor, når de færdes på stranden i perioden 1. april til 30. september. Loven gælder også for private strande. Husk også at tage din hunds efterladenskaber med til nærmeste affaldsspand.
Hvis du føler dig generet af løse hunde på stranden, kan du ringe til politiet. Overtrædelse af loven medfører bødestraf.

Naturbeskyttelseslovens §22

Badende hunde 
På strande med Blå Flag er det ikke tilladt at bade med sin hund. Afgrænsningen af Blå Flag stranden fremgår af infotavle på stranden.

Udenfor Blå Flag strandene er badende hunde tilladt.