New Nordic Coast - Gilleleje

Den danske regering har udvalgt Gribskov Kommunes projektvision New Nordic Coast - Gilleleje, som ét af 10 projekter i landet, der kan arbejdes videre med, selvom det ligger tæt på kysten.

Projektvisionen:

Projektvisionen er lavet af Gribskov Kommune og indeholder en række vidt forskellige delelementer. Et af disse er forslaget om et nyt hotel, der ligger i havnens nordvestlige område, hvor der i dag er industri. Ved Veststranden er der placeret en strandmole med bl.a. et havbad og udspringsmuligheder. Projektvisionen er ikke et færdigtegnet projekt. I første omgang har Gribskov Kommune og interessenterne fået lov til at arbejde videre med projektet.

Gribskov kommune har opdelt projektvisionen i to etaper:

Første etape

Her arbejdes der med alle de dele af projektet, som ikke omhandler hotellet, f.eks. ny mole, bedre strande og nye oplevelsesmuligheder i form af havbad, udspringsmuligheder, grillpladser, grejbank med låneudstyr.

Anden etape

Først i anden etape om 3-5 år, skal havnen tage stilling til, om der skal bygges et hotel ved havnen eller ej.

Projektet viser nye muligheder for at:

  • Skabe nye oplevelsesmuligheder gennem blandt andet havbad, udspringsmuligheder, grillpladser, grejbank med låneudstyr
  • Beskytte havnen og kysten mod fremtidige storme
  • Anvende sandet, som generer havnens indsejling til kystsikringsformål
  • Sikre sand på stranden og et attraktivt strandmiljø
  • Bygge et nyt hotel i Gilleleje

Se projektvisionen her