Nordkystens Fremtid

Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommuner arbejder sammen om Nordkystens Fremtid - beskyttelse af den nordsjællandske kyst

Analyser viser, at nordkysten er et særligt aktiv for de Nordsjællandske kommuner, som kommunerne ønsker at bevare og udvikle for at tiltrække og fastholde borgere og grundejere i området. Især skaderne efter stormen Bodil i december 2013 viste, at der er behov for en bedre beskyttelse af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier med mere langs den Nordsjællandske kyst.

I 2014 blev der udarbejdet et visionsprojekt for hele Nordkysten, som dannede rammen om en samlet temadrøftelse for de 3 byråd. Efterfølgende vedtog byrådene at fortsætte samarbejdet med beskyttelse af kysten.

I 2016 har HORTEN advokaterne udarbejdet en juridisk risikovurdering ved forskellige mulige betalingsmodeller. I løbet af sommeren og efteråret 2016 har en rådgivergruppe bestående af COWI, Niras, DHI samt Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et kysttekniske skitseprojekt, der beskriver, hvilken kystteknisk løsning, der er den bedste, hvad det koster, hvor sandet kan komme fra og en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Se slides fra orienteringsmødet i Helsinge Hallerne 23. februar 2017

Se rådgivergruppens løsning til beskyttelsen af Nordkysten

Har du spørgsmål?

Så kontakt Dorethe Pedersen, Centerchef i Gribskov Kommune.

Email: dpede@gribskov.dk Tlf. 72 49 68 32

Der er udarbejdet en række notater og rapporter i forbindelse med projektet.