På forkant

Gribskov Kommune har i 2016 valgt at udarbejde en strategisk plan for kommunens udvikling frem mod 2030.

Formålet:

Formålet med projektet er at skabe en vision for og inspiration til ny praksis og planlægning for anvendelse og udvikling af Gribskov Kommunes kyst og kystområder i samspil med baglandet.

Projektet:

Projektet skal medvirke til, at de stedbundne potentialer med det daglige liv i kystbyerne og baglandet med respekt for områder, der er sårbare for udvikling. Projektet er en del af kampagnen 'På forkant'.

Projektet gennemføres i samarbejde med SLA og Smith Innovation.

Kampagnen:

'På forkant' er en 3-årig kampagne iværksat af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, Kommunernes Landsforening og Realdania  Kampagnen skal overordnet set styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områder uden for de større byer - til gavn for hele landet. Realdania har i den forbindelse, som repræsentant for ovenstående partnerskab bevilget op til ½ mio. kr. til Gribskov Kommune til en strategi for at udvikle kystområdet og binde det godt sammen med baglandet, herunder også til de to store søer og de store skove.

Se mere om "På forkant" på sekretariatets hjemmeside www.paaforkant.dk

Følg projektet på facebook