Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.
Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.

Evaluering af kampagnerne 2015 kan ses her:
Landbrug
Virksomhed

Evaluering af kampagnerne 2016 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tilsynskampagnen 2017  – Flydelag på gyllebeholdere 
Gribskov Kommune sætter fokus på korrekt opbevaring af flydende husdyrgødning. Kommunen gennemfører derfor i starten af 2017 en tilsynskampagne med fokus på, om flydelaget er tæt. Kampagnetilsynene vil blive kørt uvarslet. Læs mere om overdækning af gyllebeholdere.