Bump og andre fartdæmpende tiltag

På private veje har beboerne ret til selv at lave trafiksanering, så længe de gør det i fællesskab via en grundejerforening, ejerforening, lejerforening, vejlaug eller lignende. Det kræver tilladelse fra kommunen og politiet, inden man går i gang.

Den typiske proces er, at:

Initiativtagerne laver et projektforslag, eller får en rådgiver til det. Projektet sendes Team Trafik og Ressourcer via tms@gribskov.dk der som Vejmyndighed skal godkende det. En ansøgning skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

  • Dokumentation for at der er et hastighedsproblem, gerne via en trafiktælling  
  • Hvilke type tiltag ønskes; bump, chikaner - de skal være typegodkendt  
  • Til hvilken hastighed ønskes hastigheden dæmpet.  
  • Skitse af placering af bump og tilhørende skilte.  
  • Er der vejbelysning i det fartdæmpede område eller hvordan tænker man at gøre opmærksom på bumpene.   

Læs vejledning i trafiksanering