Ny vej - Græsted-Gilleleje

Byrådet har besluttet at bygge en ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Vi forventer, den er færdig i 2021.

Hvad sker der nu?

Der foretages undersøgelser af hvilke miljømæssige forhold, der kan blive påvirket af den nye vej. Miljømæssige forhold er eksempelvis naturområder, der er beskyttet , jf. naturbeskyttelsesloven. Det kan være søer, moseområder og vandløb. Andre miljømæssige forhold er støj, overfladevand, jordbund osv. Disse undersøgelser (VVM/Miljøvurdering) forventes afsluttet i starten af 2018.

Læs mere om VVM-undersøgelsen

 

Hvor etableres vejen?

Vejstykket er afgrænset til at gå fra rundkørslen ved Ny Mårumvej og Pårupvej i Græsted og til krydset Græstedvejen/Parkvej i Gilleleje. Det ligger fast, at den sydligste del af vejen fra Græsted frem til Ålekistevej skal ligge tæt op ad togbanen. 

Placeringen af den sidste del af vejen skal først afgøres, efter at borgere og virksomheder er blevet hørt i foråret 2018. 

Hvad sker der i fremtiden?

Den forventede tidsplan for projektet ser sådan ud:

 • Igangsætning af VVM/Miljøvurdering maj 2017 
 • Idéfase (scoping) juni-august 2017 
 • Udarbejdelse af Miljørapport maj 2017-januar 2018 
 • Høringsmøde februar 2018 
 • Beslutning om linjeføring Ålekistevej-Parkvej marts 2018 
 • Udbud af projektering august 2017-marts 2018 
 • Projektering april 2018-oktober 2018 
 • Ekspropriation inkl. informationsmøde september 2018-april 2019 
 • Udbud af anlægsarbejde oktober 2018-april 2019 Anlægsarbejde april 2019-marts 2021 
 • Indvielse april 2021 

De politiske beslutninger kan følges under

Dagsordener og referater

Vælg Byrådsmøder og søg på "Ny vej Græsted-Gilleleje".